Det er mye vi kan gjøre for miljøet vårt, både med råvarer og emballasje. Mange ønsker mer bærekraftig mat, men det er ikke alltid like enkelt å vite hva man skal se etter. Det har vi som mål å gjøre noe med.

 

Bærekraftig innen 2025

Vi har satt oss flere mål innen 2025:

  • Alle ingredienser i TORO-produkter skal være bærekraftig produsert
  • Emballasjen vår skal være bærekraftig produsert
  • All emballasje skal være resirkulerbar

 

1. Rainforest Alliance-sertifisert kakao innen 2025

Det innebærer at all kakao vi kjøper til vår sjokoladeproduksjon nå sertifiseres av Rainforest Alliance (tidligere UTZ*). Det betyr at produksjonen oppfyller krav til sosiale forhold, som bl.a. sikrer at man unngår bruk av barnearbeid. Videre må kakaoproduksjonen oppfylle krav til bærekraftig miljø-, jordbrukspraksis og råvaren skal kunne spores helt tilbake til produsenten.

*Sertifiseringsorgansasjonen UTZ som vi tidligere har benyttet har nå slått seg sammen med Rainforest Alliance, og vi vil i en overgang fortsatt merke våre produkter med UTZ-logo før den nye logoen fra Rainforest Alliance kommer på plass.

 

2. Bærekraftig produksjon – null avskoging

Alle viktige jordbruksprodukter og emballasje vi bruker skal være bærekraftig produsert – uten å føre til avskoging – innen 2020​.

Alle viktige animalske råmaterialer og produkter skal være fra bærekraftige kilder innen 2025.​

 

3. 1 av 4 oppskrifter vegetariske

Å spise grønnere er også en god måte å redusere karbonutslipp på.

Vi har derfor satt oss som mål at 50 prosent av våre oppskrifter på toro.no skal være vegetariske   Vi skal tilby grønne serveringsforslag på alle våre middagsretter og doble salget av grønne måltider innen 2025.​

Les mer om hvordan vi i TORO jobber for å nå bærekraftsmålene våre.

 

Hvordan når vi målene våre?

For å sikre at råvarene vi bruker i produktene våre er produsert med omtanke for mennesker, miljø og dyr, samarbeider vi nært med våre leverandører. Vi har høye forventninger til produktsikkerhet, kvalitet, og samfunns- og miljøansvar. Vi har engasjert oss i arbeidet med å verne om regnskogen og har tatt et tydelig standpunkt i debatten om palmeolje. Vi har også tro på at merkeordninger er et godt verktøy for å sikre arbeidstakerrettigheter og minimere negativ miljøpåvirkning. ​

I Paris 2015 ble 195 land enige om å begrense den globale oppvarmingen til mellom 1,5 og 2 grader. Vi har en ambisjon om å bidra ved å ta vår andel av reduksjonen i klimagassutslipp. Vi har derfor satt oss som mål at vi bl.a. skal redusere våre klimautslipp med 60 prosent og vårt eget energiforbruk med 30 prosent innen 2025. ​

Vi ønsker videre å ta ansvar for klimapåvirkningen i verdikjeden gjennom tiltak rettet mot produksjonen av råvarene vi bruker i produktene våre. Målet er å redusere indirekte klimagassutslipp med rundt 30 prosent innen 2025.