Hva betyr Klodemerket?

Vi vil gjøre det lettere for deg å velge bærekraftig og klimasmart også på middagstallerkenen. Derfor innfører vi Klodemerket – et klimamerke for mat.

Vi i TORO vil gjøre det lettere å ta klimavennlige valg, derfor har vi lansert Klodemerket.

Akkurat som Nøkkelhullmerket viser veien til sunnere alternativer viser Klodemerket deg hvilke produkter som etterlater et lavt klimaavtrykk. Meningen er at det skal senke terskelen for å velge mer klimavennlig, så du kan være trygg på at det du og familien din spiser ikke bare er lett å like og lett å lage, men også tar hensyn til klimaet.

Hvilke produkter merkes med Klodemerket?

Vi bestemmer hvilke produkter som skal få Klodemerket ut fra en klimaskala. Skalaen lar oss rangere produktene våre ut fra om de har høyt, middels, lavt eller veldig lavt klimaavtrykk. Det er kun de produktene som har lavt eller veldig lavt klimaavtrykk som får lov til å smykke seg med Klodemerket.

Alle våre supper har lavt klimaavtrykk og får dermed Klodemerket. Vi er også i gang med å merke gryterettene og mange flere av produktene våre. Ta en titt på våre produktsider for oppdatert oversikt.

To tilsynelatende like TORO-poser kan ha helt ulikt klimaavtrykk. Meksikansk gryte har for eksempel et høyere klimaavtrykk enn Bali kyllinggryte. Hovedårsaken er kjøttet du tilsetter – kylling har et betydelig lavere klimaavtrykk enn storfe. Les vårt intervju med klimaforsker Bob van Oort om hvordan vi kan spise mer klimavennlig.

Les også: Mindre matsvinn med riktig emballasje

 

Hvordan regner vi ut klimaavtrykket?

Når vi regner ut klimaavtrykket tar vi med råvarer, emballasje, energien i forbindelse med prosessen på fabrikken vår og transport av råvarer til fabrikken. Dersom man skal tilsette noe, er også ingrediensene tatt med i utregningen, slik at du skal få et så realistisk bilde av utslippene som mulig. Vi bruker klimaskalaen for porsjoner når produktet er tydelig merket med porsjoner (for eksempel supper, gryter og lasagne), men vi bruker kg-skalaen for alle andre produkter (som for eksempel ris, ertestuing eller potetretter).

De færreste har et forhold til hvor mye CO2-utslipp ulik mat står for, eller hva CO2e egentlig betyr. For å forhåpentligvis gjøre det litt mer håndterbart, har vi laget en klimaskala i stedet for å vise nøyaktige tall. Skalaen går fra «veldig lavt» til «høyt», der «lavt» og «veldig lavt» er bærekraftige utslippsnivåer. «Middels» tilsvarer dagens gjennomsnittsutslipp og «høyt» er et for høyt klimaavtrykk, altså ikke bærekraftig. FN målsetter å halvere dagens utslipp fra mat – det vil si å gå fra middels til lavt på skalaen, eller fra ca. 1,6 til ca. 0,8 kg CO2e per porsjon, eller 4,2 til 2,1 kg CO2e pr kg mat.

For at et produkt skal kunne merkes med Klodemerket, må klimautslippet for måltidet altså ligge på «lavt» eller «veldig lavt» på skalaen, det vil si lavere enn 0,8 kg CO2e per porsjon, eller 2,1 kg CO2e pr kg.

I fremtiden vil det forhåpentligvis komme en felles standard for klimamerking av alle produkter, men enn så lenge kan du føle deg trygg på at produkter merket med Klodemerket holder seg godt innenfor FNs anbefalinger.

Klimaskalaen er laget i samarbeid med det svenske forskningsinstituttet RISE.

Les også: Bærekraftsmål i TORO

TORO Klimaskala og Klodemerke
Kun middager som ligger under 0,8 kg CO2e per porsjon, eller 2,1 kg CO2e per kg får Klodemerket på pakken.

Bærekraftig matproduksjon

Klimaskalaen er nyttig for oss som jobber i TORO også. Den viser oss hvor vi kan forbedre oss, og hjelper oss å ta mer klimavennlige valg i utviklingen av nye produkter.

Som en direkte konsekvens av klimamerkingen, går vi nå inn i et forskningsprosjekt som ser på forbedrede metoder for tørking av mat, som igjen fører til mindre matsvinn og dermed også mindre miljøbelastning.