Slik jobber vi med bærekraft

Bærekraft og omtanke for mennesker og dyr er det viktigste når vi produserer mat. Slik jobber vi i TORO for å nå bærekraftmålene våre.

Johanne Kjus - Bærekraftansvarlig

Vi jobber konstant for en mer bærekraftig utvikling og for å få ned klimaavtrykket vårt. Dette arbeidet fordeler seg på ulike områder, og vi har ambisiøse mål som vi planlegger å gjennomføre de neste årene. Her kan du lese om hvordan vi jobber for å nå klimamålene våre. Under kan du se mer om hvordan vi jobber med bærekraft i TORO.

 

Redusere klimaavtrykk i hele verdikjeden

Vi jobber kontinuerlig for å redusere vårt klimaavtrykk gjennom hele verdikjeden fra jord til bord. Samtidig utfordrer vi leverandørene og kundene våre til å gjøre det samme. Det viktigste vi kan gjøre er å inspirere folk flest til å ta valg som er bedre for klima. Derfor har vi lansert TOROs klimamerke for mat – Klodemerket og en klimaskala, som skal gjøre det lettere å velge klimasmart mat. ​

 

Les også: Bærekraftsmål i TORO

 

Redusere CO2-avtrykk i produksjonen

For å nå våre egne klimamål, kartlegges utslippene i produksjonen vår. Deretter setter vi opp tiltaksplaner som sikrer at vi når målene våre innen 2025. Vi har sett på de mulighetene vi har for å redusere CO2-avtrykk fra  TORO-fabrikken på Arna. Her produseres de fleste av våre TORO-produkter. Hvert år lages omtrent 500 millioner porsjoner med supper, sauser, gryteretter, kaker, Rett-I-Koppen og andre produkter her. På fabrikken vår på Elverum, der vi lager våre ferske ferdigretter, ser vi også på muligheten for å gå over til fornybar energi.

 

Vi tar ansvar i verdikjeden vår

TORO er en del av Orkla-konsernet, og Orklas klimamål mot 2025 er godkjent av den internasjonale organisasjonen Science Based Targets Initiative  (SBTi).  Vi jobber ikke kun med egne utslipp, men tar også ansvar for klimapåvirkningen i verdikjeden gjennom tiltak rettet mot produksjonen av råvarene vi bruker. Målet er å redusere indirekte klimagassutslipp med rundt 30 prosent innen 2025.  Her kan du lese mer om Orklas klimaarbeid.

«Heads up» ​ 

Vi liker ikke at mat kastes, og vi ønsker å bidra til overgangen til  en sirkulær  økonomi. Vi er derfor med i forskningsprosjektet «Heads up», der vi tester  muligheten for å bruke superprotein fra torskehoder (som egentlig regnes som avfall) i vår produksjon på TORO-fabrikken på Arna. ​ 

Matvarenes klimaavtrykk

For å kartlegge produktenes klimaavtrykk, og hvordan vi kan redusere dette ytterligere, analyserer vi alle våre utslipp av klimagasser gjennom hele verdikjeden. Det vil si klimautslippene fra råvarene vi benytter, transporten til fabrikken, produksjonen på vår egen fabrikk og emballasjen. Klimaberegningene for produktene våre er basert på RISE Klimadatabase for mat, på data fra produsenter og på Orklas anleggsspesifikke prosessdata og bransjedata for transport.

Til slutt rangerer vi produktets utslipp pr porsjon ved hjelp av klimaskalaen og vurderer om de får Klodemerket.