Vi har høye klimaambisjoner – TOROs bærekraftsmål

Lista ligger høyt for bærekraftsmålene våre. Det må de gjøre. For TORO er det essensielt at jorda skal vare for generasjonene som kommer etter oss. Derfor jobber vi for et bærekraftig jordbruk og skogbruk.

Det er mye vi kan gjøre for miljøet vårt, både med råvarer og emballasje. Vi vil alle ha mest mulig bærekraftig mat og vil gjøre det lett for deg å kunne velge dette.  

Bærekraftig innen 2025

Vi har satt oss som mål at hovedingrediensene i TORO-produktene og emballasjen vår skal være bærekraftig produsert innen 2025. I tillegg skal all emballasje være resirkulerbar. 

Rainforest Alliance-sertifisert kakao innen 2025

Det innebærer at all kakao vi kjøper til vår sjokoladeproduksjon nå sertifiseres av Rainforest Alliance (tidligere UTZ*). Det betyr at produksjonen oppfyller krav til sosiale forhold, som bl.a. sikrer at man unngår bruk av barnearbeid. Videre må kakaoproduksjonen oppfylle krav til bærekraftig miljø-, jordbrukspraksis og råvaren skal kunne spores helt tilbake til produsenten.

*Sertifiseringsorgansasjonen UTZ som vi tidligere har benyttet har nå slått seg sammen med Rainforest Alliance, og vi vil i en overgang fortsatt merke våre produkter med UTZ-logo før den nye logoen fra Rainforest Alliance kommer på plass.

Bærekraftig produksjon, null avskoging

Alle viktige jordbruksprodukter og emballasje vi bruker skal være bærekraftig produsert – uten å føre til avskoging – innen 2020. 

Alle viktige animalske råmaterialer og produkter skal være fra bærekraftige kilder innen 2025. 

Hvordan sikre at vi når målene våre? ​

For å sikre at råvarene vi bruker i produktene våre er produsert med omtanke for mennesker, miljø ogdyr, samarbeider vi nært med våre leverandører. Vi har høye forventninger til produktsikkerhet, kvalitet, og samfunns- og miljøansvar. Vi har engasjert oss i arbeidet med å verne om regnskogen oghar tatt et tydelig standpunkt i debatten om palmeolje. Vi har også tro på at merkeordninger er etgodt verktøy for å sikre arbeidstakerrettigheter og minimere negativ miljøpåvirkning. ​ 

I Paris 2015 ble 195 land enige om å begrense den globale oppvarmingen til mellom 1,5 og 2 grader. Vihar en ambisjon om å bidra ved å ta vår andel av reduksjonen i klimagassutslipp. Vi har derfor satt oss som mål at vi bl.a. skal redusere våre klimautslipp med 60 prosent og vårtenergiforbruk med 30 prosent innen 2025. ​ 

Vi ønsker videre å ta ansvar for klimapåvirkningen i verdikjeden gjennom tiltak rettet mot produksjonen av råvarene vi bruker i produktene våre.Målet er å redusere indirekte klimagassutslipp med rundt 30 prosent innen 2025.  ​

1 av 4 oppskrifter vegetariske

Å spise grønnere er også en god måte å redusere karbonutslipp på. 

Vi har derfor satt oss som mål at 25 prosent av våre oppskrifter på toro.no skal være vegetariske innen 2020. Vi skal tilby grønne serveringsforslag på alle våre middagsretter og doble salget av grønne måltider innen 2025. 

Les mer om hvordan vi i TORO jobber for å nå bærekraftsmålene våre.