Bærekraftig jordbruk

For oss i TORO er det essensielt at jorda skal vare for generasjonene som kommer etter oss. Derfor jobber vi for et bærekraftig jordbruk.

Vi har kommet langt i Norge, men vi må strekke oss enda lenger for å sikre gode produkter for framtida. Derfor er det helt avgjørende for TORO å jobbe for bærekraftig produksjon av maten. 

Bærekraftig jordbruk​

Som en del av Orkla er TORO medlem av samarbeidsinitiativet SAI Platform, der produsenter av mat og drikke samarbeider om en felles standard for bærekraftig jordbruk. 

 

Vi tar i bruk SAIs verktøy i Orklas arbeid og engasjerer oss i noen av samarbeidsprosjektene som skjer i regi av organisasjonen. SAI sørger for at bøndene dyrker i tråd med kontrakter som blant annet påvirker bruken av sprøytemidler og sikrer at råvarene produseres i tråd med våre krav til trygg mat, dyrevelferd og miljø. 

 

Les også: Bærekraftsmål i TORO

Matproduksjon og klimautslipp

Matproduksjon er en stor kilde til utslipp av klimagasser, og maten vi spiser er årsaken til om lag en fjerdedel av de globale klimautslippene. Dessverre er det ikke mulig å produsere mat uten klimagassutslipp og utslippene kan heller ikke kontrolleres på samme måte som for eksempel bilkjøring. 

 

Matproduksjonen i Norge utgjør rundt 8,5 % av vårt nasjonale utslipp, og det aller meste er koblet til husdyrhold. Dette kommer fram i en Cicero-rapport om klimagassutslipp fra norsk mat. Derfor er det så utrolig viktig at vi finner nye måter å produsere mat med mindre utslipp og at vi minimerer matsvinn for å få maksimalt ut av de ressursene vi har.   

Norsk jordbruk er bærekraftig

I dag jobber landbruket for å redusere bruken av fossile energikilder i produksjonen, blant annet ved å legge om til fôrtyper som vrir produksjonen i retning av større hensyn til klima og bærekraft. Siden vi er så heldige å ha et bærekraftig jordbruk i Norge, er klimautslippene til matproduksjon en del lavere enn på globalt nivå. Skal du spise kjøtt bør du derfor velge kjøtt produsert i Norge. Klimautslippene knyttet til mat har de siste tiårene likevel økt, som følge av blant annet økt kjøttforbruk. 

 

Et viktig steg mot et mer bærekraftig matsystem er allikevel å redusere kjøttforbruket. Vi i TORO vil gjøre det lettere å spise grønnere og det er allerede ganske lett å finne gode erstatninger for kjøtt i mange av rettene våre.

 

Les også: Dyrevelferd og matproduksjon

Visste du forresten at: 

  • Mesteparten av norsk storfekjøtt kommer fra kombikua, som lager både kjøtt og melk? Skal vi fortsatt drikke melk og spise meieriprodukter er det viktig at vi bruker hele dyret og ikke kaster spiselig kjøtt. Kombikua er mer klimavennlig enn kuer som kun produserer kjøtt. 

 

  • De norske kyrne er de friskeste i hele verden? De er nemlig det, ut ifra at kyr i Norge har lavest bruk av antibiotika – noe som også med på å gi god dyrevelferd.