Dyrene skal ha det bra

Det er økt fokus på dyrevelferd, heldigvis, og i TORO ønsker vi å sørge for dyrenes velferd i vår verdikjede. Dyrene skal ha det bra!

Vi i TORO vil sikre at dyrene har det bra både før, under og etter dyrenes produktive liv. Høner, kyr og griser skal ha det bra når de er på jobb! 

De Fem Frihetene for Dyrevelferd

TORO er, som en del av Orkla-konsernet, del av en dyrevernpolicy basert på dyrenes fem friheter: frihet fra sult og tørst, frihet fra ubehag, frihet fra smerte, skade eller sykdom, frihet til å uttrykke normal oppførsel og frihet fra frykt og (kronisk)nød.  

Formålet med dyrevernspolicyen er å øke bevisstheten om dyrevelferd samt å guide våre leverandører og bidra til mer ansvarlig forretningspraksis. Målet vårt er å kjøpe alle viktige animalske råmaterialer og produkter fra bærekraftige kilder innen utgangen av 2020. 

Frittgående, norske høner

I 2018 besluttet vi i TORO å gå over til kun å bruke egg fra frittgående høner. Det betyr at alle våre supper, sauser ogbakeprodukterfra og med inngangen av 2020 er produsert med egg fra burfrie høns. Med overgangen til egg fra frittgående høner vil vi også nåhovedsakelig bruke norskproduserte egg, noe vi selvfølgelig syneser veldigbra. For viheierpå etbærekraftig norsklandbruk. 

Storfe og gris

Storfe og gris som brukes i TOROs produkter skal selvfølgelig også ha det bra. Leverandørene skal ha dokumentert informasjon om opphavet for alt kjøtt som selges til Orkla, og dermed TORO. Det er blant annet et krav om at dyrene skal kunne tilbringe tid i friluft, at de skal ha tørre og fine områder, at de skal kunne legge seg og at det kun skal bli brukt antibiotika når dyrene faktisk er syke og en veterinær skriver ut medikamentet. Det er ikke tillatt med rituell slakting som for eksempel halal og kosher.  

Omfattende og viktig arbeid

Over hele verden aler mennesker opp millioner av dyr til eget forbruk. Dyrenes velferd er avhengig av én milliard mennesker som arbeider med oppdrett, administrasjon, transport og behandling av dyrene. Orkla har en lang rekke produkter som inneholder ingredienser eller komponenter som stammer fra dyr, som f.eks. storfekjøtt, svinekjøtt, fjærfe, egg, ull og ingredienser i meieriprodukter. Som en ledende matprodusent ønsker vi å gjøre en forskjell ved å sørge for dyrenes velferd i verdikjeden vår.  

Les mer om hvordan TORO jobber for et bærekraftig skogbruk og et bærekraftig jordbruk.