Vi jobber for et bærekraftig skogbruk

Vi vil ha en levende jordklode nå og i framtiden. For TORO er det essensielt at jorda skal vare for generasjonene som kommer etter oss. Derfor jobber vi for et bærekraftig skogbruk.

Joda, det er mange gode produkter i dag, men like viktig er det å sikre gode produkter for framtiden. Derfor er det helt avgjørende for TORO å jobbe for bærekraftig produksjon av både mat og emballasje. 

Vil hindre avskoging​

Vi ønsker å ha bærekraftig emballasje og har som mål at alle jordbruksprodukter og emballasje TORO bruker skal være bærekraftig produsert – uten å føre til avskoging – innen 2020.  

Tar hensyn til biologisk mangfold

Våre retningslinjer for null avskoging inneholder krav til produksjonen av råvarer. Dette omfatter blant annet ingen hogging av regnskog,ingen nydyrking av torvmark, ikke bruk av brann som metode for å rydde jord og respekt for urfolks og lokalsamfunns rettigheter og interesser. I vurderingen av hvilken skog som skal bevares, tar vihensyn til både biologisk mangfold og karbonbinding. 

Ingen emballasje fra tropisk regnskog

Vi jobber systematisk og målrettet for å unngå at våre produkter bidrar til avskoging. Ved kjøp av jordbruksråvarer som er dyrket i tropiske strøk og andre risikoområder, skal vi senest i 2020 kunne dokumentere at råvarene er produsert på en bærekraftig måte – uten avskoging. Ved kjøp av emballasje og andre materialer basert på trevirke vil vi sørge for at disse ikke kommer fra tropisk regnskog og er basert på bærekraftig produksjon. 

 

Les mer om hvordan vi jobber for mest mulig bærekraftig emballasje.