Tidligere har TORO benyttet sertifiseringsordningen UTZ for å sikre rettferdig handel og innkjøp av kakao. Nå har UTZ blitt en del av Rainforest Alliance – og med det har vi fått en felles og sterkere standard for bærekraftig jordbruk og for å styrke levevilkårene i jordbruksnæringen. Rainforest Alliance (RA) har som målsetning å bekjempe klimaforandringer, avskoging, fattigdom og sikre bærekraftig produksjon. For å bli RA-sertifisert, må produksjonen oppfylle krav til de sosiale forholdene, og til bærekraftig produksjon. 

Ny merkeordning

Med sammenslåingen av UTZ og Rainforest Alliance har vi også fått en ny sertifiserings-logo. Det vil si at alle TORO produkter i løpet av 2021 vil gå over fra å merke produktene sine med UTZ til å merke med den nye RA-logoen. Så etter hvert kan du se etter denne frosken når du går i butikken for å se om råvarer som kakao, hasselnøtter, kaffe og te er bærekraftig produsert

Bedre muligheter for barn

TORO samarbeider med Rainforest Alliance for å blant annet sikre at barn får gode oppvekstsvilkår. Det er dokumentert at Rainforest Alliance gir barna i familiene som dyrker kakao bedre muligheter.  På grunn av programmet som de sertifiserte kakaobøndene deltar i, har bøndene høyere avlinger per hektar og lavere utgifter. Til sammen gir det høyere inntekt, og disse inntektene brukes til å dekke utgifter for å sende barna på skole.

Å få flere barn på skolen er et av de viktigste tiltakene for å redusere utfordringene med barnearbeid, og det er derfor veldig gledelig å se resultatene som viser at andelen barn som går på skole øker når bøndene sertifiseres. ​Små kakaogårder i Vest-Afrika står for nær 70 prosent av verdens kakaoproduksjon. Samtidig er det et stort problem at barn må brukes til å jobbe i produksjonen i stedet for å gå på skole.

Sertifisering for bærekraftig kakao

Kakao er en viktig råvare i blant annet TORO sjokoladekake, våre brownies og i TORO Rett i koppen Sjokoladedrikk, og alle våre produkter er selvfølgelig RA-sertifisert.  Vi er glade for at sertifiseringen sikrer at kakaoen vi bruker er dyrket på en bærekraftig måte.  Sertifisert kakao er det beste virkemidlet vi har for å vite at varen vi kjøper er ansvarlig dyrket, og all kakao vi kjøper til vår sjokoladeproduksjon er i dag bærekraftig produsert.

Fakta om TORO og kakao

Kakao er en viktig råvare i vår sjokoladeproduksjon i Norden og Baltikum. 

  • All kakaoen vi kjøper er bærekraftig produsert og merket med Rainforest Alliance. 
  • Vi bruker kun UTZ sertifisert kakao i våre TORO-produkter. 
  • UTZ er et av verdens største uavhengige sertifiseringsprogram for kakao. 
  • UTZ slår seg nå sammen med Rainforest Alliance for å løfte enda flere jordbrukere ut av fattigdommen.