Slik jobber vi med bærekraft

Bærekraft og omtanke for mennesker og dyr er det viktigste når vi produserer mat. Slik jobber vi i TORO for å nå bærekraftmålene våre.

– Vi vil at du skal vite at klimaengasjementet vårt er genuint, sier Johanne Kjuus – bærekraftansvarlig i TORO.  Her kan du lese om hvordan vi jobber for å nå klimamålene våre. 

Samarbeid med leverandører

Vi samarbeider nært med våre leverandører for å sikre at råvarene vi bruker i produktene våre er produsert med omtanke for mennesker, miljø og  dyr. Vi har høye forventninger til produktsikkerhet og kvalitet. Like viktig er det for oss å ta samfunnsansvar. Vi har engasjert oss i arbeidet med å verne om regnskogen og har tatt et tydelig standpunkt i debatten om palmeolje

 Vi har tro på at merkeordninger er et  godt verktøy for å sikre arbeidstakerrettigheter og minimere negativ miljøpåvirkning. ​ 

Redusere klimaavtrykk i hele verdikjeden

Vi jobber kontinuerlig for å redusere vårt klimaavtrykk gjennom hele verdikjeden fra jord til bord. Samtidig utfordrer vi leverandørene og kundene våre til å gjøre det samme. Men det aller viktigste vi kan  gjøre i klimaspørsmålet er å inspirere andre til å gjøre mer. Derfor har vi lansert TOROs  Klimamerke for mat og en klimaskala, som skal gjøre det enklere å velge klimasmart mat. ​ 

Vi kartlegger og følger opp i egen produksjon​

For å nå våre egne klimamål, kartlegges utslippene i egen produksjon. Deretter setter vi opp tiltaksplaner som sikrer at vi når målene våre innen 2025. Vi har sett på de mulighetene vi har for å redusere CO2-avtrykk fra vår egen TORO-fabrikk på Arna. Her produseres hovedparten av våre TORO-produkter. Hvert år lages 500millioner porsjoner med supper, sauser, gryteretter, kaker, rett-i-koppen og andre pulverprodukter her. Også på fabrikken vår på Elverum, der vi lager våre ferske ferdigretter, ser vi på muligheten for å gå over til fornybar  energi.  

Vi tar ansvar i verdikjeden vår​

TORO er en del av Orkla-konsernet, og Orklas klimamål mot 2025 er godkjent av den internasjonale organisasjonen Science  Based Targets initiative (SBTi). Som en del avdette jobber vi ikke kun med egne utslipp, men tar også ansvar for klimapåvirkningen i verdikjeden gjennom tiltak rettet mot produksjonen av råvarene vi bruker. Målet er å redusere indirekte klimagassutslipp med rundt 30 prosent innen 2025. Her kan du lese mer om Orklas klimaarbeid.

«Heads up» ​ 

Vi liker ikke at mat kastes, og vi ønsker å bidra til overgangen til  en sirkulær  økonomi. Vi er derfor med i forskningsprosjektet «Heads up», der vi tester  muligheten for å bruke superprotein fra torskehoder (som egentlig regnes som avfall) i vår produksjon på TORO-fabrikken på Arna. ​ 

Vi regner på våre produkters klimaavtrykk ​

Mange av produktene våre har et naturlig lavt klimaavtrykk fordi de er basert på tørkede råvarer. I tillegg inneholder de fleste av produktene ikke-animalske råvarer. For å kartlegge produktenes klimaavtrykk, og hvordan vi kan redusere dette ytterligere, analyserer vi alle våre utslipp av klimagasser gjennom hele verdikjeden. Det vil si klimautslippene fra råvarene vi benytter, transporten til fabrikken, produksjonen på vår egen fabrikk og emballasjen. Klimaberegningene for produktene våre er basert på RISE Klimadatabase for mat (versjon 1.5), på data fra produsenter og på Orklas anleggsspesifikke prosessdata ogbransjedata for transport.  

Til slutt rangerer vi produktets utslipp pr porsjon på klimaskalaen og vurderer om de får Klodemerket.