Vi vil bidra til bærekraftige matvalg

Forbrukerne ønsker å spise mer bærekraftig og klimasmart mat. TORO inviterte dagligvarebransjen til et samarbeidsprosjekt om mat og klima - sammen har vi utarbeidet et kunnskapsgrunnlag for klimamerking av mat.

Økt kunnskap rundt klimamerking

Mange synes det er vanskelig å finne informasjon om hva som er gode klimavennlige og bærekraftige matvalg i butikken. Det ønsket en samlet matbransje å gjøre noe med sammen. Gjennom Næringssamarbeidet for klimamerking av mat har vi det siste halvåret jobbet med å bygge kunnskap rundt hvordan vi kan bidra til å gjøre det enklere for forbrukerne å ta gode matvalg. Kunnskapsgrunnlaget for klimamerking av mat kan du lese her.

Bedre merking – til det beste for forbruker

Vi lanserte dokumentet på det digitale frokostseminaret «Med bærekraft på tallerkenen» fredag 30. oktober 2020. Seminaret ble arrangert av TORO og Næringssamarbeidet i samarbeid med NHO Mat og Drikke.

Der ble kunnskapsgrunnlaget overlevert til Mathias Fischer, statssekretær i Klima- og miljødepartementet og Petter Haas Brubakk, administrerende direktør i NHO Mat og Drikke, med en klar oppfordring fra bl.a. TORO til myndighetene om å følge opp arbeidet med klimamerking og merking av bærekraftig mat videre.

Kunnskapsgrunnlag

I arbeidet med å utarbeide kunnskapsgrunnlaget om klimamerking av mat har Næringssamarbeidet støttet seg på en rekke kunnskapsdokumenter og hatt flere faglige innspill i forbindelse med møtene som har blitt avholdt. Det viktigste kan dere lese mer om her:

TORO satser videre på klimamerking

Mens vi venter på at myndighetene ser nærmere på mulighetene for en klimamerkeordning, vil vi i TORO fortsette å gjøre det enklere for forbrukene ved å merke klimasmarte produkter med Klodemerket. Klodemerket viser hvilke produkter som har et lavt klimaavtrykk – og å velge klimavennlig mat med lavt klimaavtrykk er bra for kloden vår. Vi regner også på klimaavtrykket til alle produktene våre – og lover å jobbe hardt med å redusere vårt eget klimaavtrykk samtidig. Vi tror at klimamerking er vinn vinn – både for både deg og for kloden vår, og vil fortsatte jobben med å gjøre det enklere for alle å ta gode klimavalg i hverdagen. Du kan lese mer om Klodemerket her.