Klimamerking av mat

Rundt halvparten av oss ønsker å spise mer klimavennlig, men synes det er vanskelig å finne informasjon om gode klimavalg, viser en ny undersøkelse. Vi har innført en helt ny klimamerking for mat basert på FNs klimamål.

TORO tar initiativ til klimamerking av mat

– Vi ønsker å utfordre oss selv og resten av bransjen og tar derfor initiativet til klimamerking. Vi har utviklet et klimamerke for mat som skal gjøre det enklere for forbrukeren å ta klimasmarte valg. Samtidig utfordrer dette oss til raskere å redusere våre egne utslipp, sier Paul Jordahl, administrerende direktør i Orkla Foods Norge.

Global oppvarming som følge av klimagassutslipp setter kloden vår i fare, og mat og matproduksjon er en av de største enkeltkildene til utslipp. – Dette er vår tids kanskje største utfordring og vi som matprodusent må bidra til å løse den. Middagsmåltidet står for den største delen av utslippet. For oss er det naturlig at TORO, som hvert år står bak hele 250 millioner middagsporsjoner på norske matbord går foran, sier Jordahl.

Klimamerket for mat er basert på en klimaskala som er utarbeidet av det svenske forskningsinstituttet RISE.

To tredeler av befolkningen sier de ønsker å bidra til å redusere klimaavtrykket sitt, ifølge en ny undersøkelse Norstat har utført på vegne av TORO. Mange har fått med seg at mat og matproduksjon står for store utslipp, og samtidig synes nesten alle at det er vanskelig å finne informasjon om matens klimapåvirkning.

– Dette er funn vi kjenner igjen fra vår forskning. Folk ønsker å bidra til redde klimaet, men de trenger hjelp. Å endre matvaner er kanskje den enkleste måten hver og en av oss kan være med og gjøre en forskjell. Skal dette skje, må matbransjen ta et ansvar og hjelpe oss til å ta klimasmarte valg, sier Kristin Halvorsen, direktør ved CICERO senter for klimaforskning.

Det ligger en grundig analyse basert på RISE klimadatabase til grunn for klassifisering av hvert enkelt produkt hvor alle råvarer, emballasje, transport og produksjonsform inngår. Til høsten vil de første TORO-produktene med klimamerket være å finne i butikken. Skalaen og merket vil bli gjort tilgjengelig også for andre som ønsker å ta det i bruk.

toro-klimamerket-produkter