• slider-image

    Verdens første klimaskala!

    I hvertfall som vi i TORO vet om. TOROs klimaskala forteller deg om et TORO-måltid har høyt eller lavt klimaavtrykk.

Hvorfor en klimaskala?​

Det svenske forskningsinstituttet RISE har laget en Klimaskala for oss, slik at vi kan rangere produktene våre ut  ifra  om de  har høyt, middels, lavt, eller veldig lavt klimaavtrykk. Skalaen tar utgangspunkt i klimautslippet for en porsjon middag. For å nå FNs 1,5-gradersmål for global oppvarming er vi nødt til å halvere dagens utslipp fra  ca. 1,6 kg  CO2e per porsjon, til 0,8 kg CO2e. Dette nivået heter derfor «lavt» på Klimaskalaen. Du kan lese mer om Klimaskalaen og hvordan de ulike nivåene er satt i en rapport fra RISE her.

”Många vill idag äta mer klimatsmart och behöver då lite hjälp på vägen. Med mer kunskap om olika livsmedels klimatpåverkan och om vad som är ett hållbart klimatutrymme på tallriken kan vi hjälpa till med det. En klimatskala med nivåer för olika måltiders klimatavtryck kan vägleda konsumenten till klimatsmartare middagar”​ – Katarina Nilsson, RISE

Like enkelt som  å telle  kalorier​

Det var RISE som anbefalte oss å lage en klimaskala, da vi ba dem om hjelp til å klimamerke produktene våre. Vi i TORO tror også det er mye enklere å forholde seg til en skala enn det nøyaktige klimaavtrykket (antall kg CO2e) siden de færreste av oss har et forhold til slike tall.

Mange vet imidlertid etter hvert at man bør få i seg under  ca.  2000 kcal per dag. Men hva er maks for hvor mange kilo CO2e maten bør ha? Det er ikke like klart for de fleste. Dessuten er det mange  usikkerheter i en klimaberegning og man vet faktisk ikke 100 prosent sikkert om klimaavtrykket er eksempelvis 0,4 eller 0,3. Derfor er det bedre å forholde seg til en skala enn et eksakt tall.  ​I fremtiden blir det forhåpentligvis en standard for merking av alle produkter. Da blir det like enkelt å forstå klimaavtrykk som kalorier. Enn så lenge synes vi at TOROs Klimaskala er en god og enkel løsning.

 

”Det är stor skillnad på hur produktionen av olika typer av livsmedel påverkar klimatet. Men viktigt är också att det kan vara stor skillnad i klimatpåverkan för samma sorts livsmedel beroende på hur produktionen har gått till. Detta beror både på förutsättningar som odlingsklimat, jordslag, vilken el som används i landet, och på aktiva val som påverkar produktionen, exempelvis kan högre skördar erhållas beroende på hur man gödslar eller i vilken ordning man odlar olika grödor. Därför är det viktigt att inte tolka klimattal från livscykelanalyser som ett enda ”sant” värde utan som ett ungefärligt mått på produktens klimatpåverkan.” – Katarina Nilsson, RISE

Enkelt å velge klimasmart i butikken​

Vi i TORO skal klimaberegne våre oppskrifter og merke alle produkter som oppfyller kravet til lavt klimaavtrykk med Klodemerket. Hensikten er at du skal kunne gjøre  et enkelt valg  når du ønsker å lage en klimavennlig middag, akkurat som mange ser etter Nøkkelhullet på frokostblandinger, når de ønsker å spise sunt. ​

For oss er det viktig at matglede og klimakunnskap går hånd i hånd. Våre matretter  og  serveringsforslag  vil derfor gi ulik klimapåvirkning. Klimamerkingen skal gjøre det enklere å ta opplyste valg. Det er selvsagt opp til  deg å velge hva du ønsker å spise når, og nå blir det litt enklere å velge klimasmart.

Hvordan har vi regnet på klimaavtrykket? ​

For å gjøre det enkelt for deg, har vi regnet på klimaavtrykket per porsjon basert på tilberedningen som står på pakningen vår. I regnestykket inngår med andre ord råvarene vi bruker (pulveret), transport, emballasje og prosess i tillegg til ingrediensene vi anbefaler å tilsette. Vi tar med ingrediensene i tilberedningen for at det skal gi mening for deg som sluttbruker. Alternativet ville vært å bare oppgi avtrykket for pulveret vårt, men det ville ikke sagt så mye. Klimaavtrykket uttrykkes  i  kg CO2-ekvivalenter per porsjon, men for å gjøre det enkelt for deg å vite om en porsjon har lavt eller høyt klimaavtrykk, har vi gradert dem ut i fra  TOROs  Klimaskala. Klimaberegningene er basert på RISE sin klimadatabase for mat (versjon 1.5) – se et utdrag av disse her.

To nesten like måltider, med ulikt klimaavtrykk

To tilsynelatende like TORO-poser  kan  ha  helt  ulikt  klimaavtrykk.  Sammenligner man for eksempel TORO Meksikansk gryte og  TORO Bali Kyllinggryte, ser man at klimaavtrykket er ulikt.
Meksikansk gryte har høyt klimaavtrykk, mens Bali  Kyllinggryte har lavt.
En viktig del av forklaringen er fordi kyllingkjøtt har betydelig lavere klimaavtrykk enn kjøttdeig av storfe.

Hvorfor regner vi på matens klimaavtrykk?​

Å regne på våre produkters klimaavtrykk er et viktig verktøy for oss for å  dokumentere hvilke klimaavtrykk produktene våre har. Det gir oss også mulighet til å  identifisere miljømessige forbedringspotensialer, samt gjøre riktig valg i  produktutviklingen.

For eksempel går vi nå inn i et forskningsprosjekt for å se på  muligheten til å bruke nye  og  forbedrede tørkemetoder for råvarer som bidrar til lang holdbarhet, mindre matsvinn og mindre miljøbelastning.  ​