Bærekraft

TORO-fabrikken i Arna er nå MSC-sertifisert

TORO-fabrikken i Arna er nå MSC-sertifisert

TORO-fabrikken i Arna utenfor Bergen er nå MSC sertifisert. Arna-fabrikken produserer størstedelen av våre produkter. Blant annet våre fiskesupper og buljonger. Hva betyr dette for de over 40 tonn med fisk som vi bruker til våre produkter?

 

MSC-sertifisering

For at fabrikken vår i Arna skal bli MSC-sertifisert, må vi ha et system for å skille mellom ikke-sertifisert sjømat, sertifiseringen sikrer at det kun er sjømat og ingredienser som kommer fra MSC-sertifiserte bærekraftige fiskerier som selges som MSC-sertifisert. På Arna-fabrikken bruker vi kun MSC-sertifisert fisk. Det MSC-sertifiserte fiskeriet må på sin side bevise at de lever opp til de grunnleggende kravene fra fiskeristandarden for bærekraftig fiske.

 

Tre krav for bærekraftig fiske:

  1. Bærekraftige fiskebestander:

Er det nok fisk igjen i havet? Vi må sikre oss at de fiskebestandene vi fisker av tåler det. Kysttorsk og torsk fra Nordsjøen er eksempler på fiskebestander som er overfisket, og er derfor ikke MSC-merket. Torsk og skrei fra Norskehavet og Barentshavet derimot, er en del av verdens største torskebestand som er i god forfatning, og kan derfor få MSC-merket.

  1. Minimere miljøpåvirkning:

Hvordan er påvirkningen på havmiljøet? Fiskeriet må minimere sin miljøpåvirkning for å kunne få MSC-merking. Det vil si at man skal unngå unødvendig fangst av arter som man ikke er ute etter, slik at man sørger for at havets økosystemer forblir sunne.

  1. God fiskeriforvaltning:

Er fiskeriet godt forvaltet? Fiskeriet må følge alle lokale, nasjonale og internasjonale regler. I tillegg må fiskeriet kunne tilpasse seg miljø- og regelendringer.

 

Fiskeriet må kunne bevise at de lever opp til disse kravene ovenfor et uavhengig og akkreditert sertifiseringsorgan. Det blir gjort årlige oppfølgingsrevisjoner og alle fiskeriene må gjennom en full evaluering hvert 5. år for å forbli i MSC-programmet.

«Over 35% av verdens fiskebestander er i dag overfisket» i følge MSC og derfor er det viktig for oss å sikre at fisken vi bruker kommer fra fiskerier som drives bærekraftig.

 

MSC

Forkortelsen står for Marine Stewardship Council. MSC er en internasjonal ideell organisasjon og driver verdens største miljøsertifiseringsprogram for villfanget sjømat. MSC ble opprettet for å håndtere utfordringene med uansvarlig fiske. Dette gjør de gjennom å belønne de aktørene som bidrar til en bærekraftig fiskenæring. Målet er å beskytte havene og sikre at de er fulle av liv for dagens og fremtidens generasjoner.

MSC samarbeider med forskere, fiskenæringen, miljøverngrupper, interessegrupper, og kommersielle aktører for å sikre at vår sjømat blir mer bærekraftig.

 

Hvordan sikrer vi at fisken kommer fra et bærekraftig fiskeri?

Dette er en viktig del av sertifiseringen, og sporbarhet er nøkkelen. Alle bedrifter som håndterer MSC-sertifisert sjømat gjennom hele verdikjeden på land må ha en såkalt sporbarhetssertifisering (Chain of Custody-sertifisering), som gjør at man kan sikre at det kun er sjømat som er MSC-sertifisert som omsettes som dette i alle leddene før sjømaten ender i din handlekurv.

Fiskeriene som leverer fisk til fabrikken vår i Arna er MSC-sertifisert, så derfor kan vi være sikre på at fisken vi bruker kommer fra et bærekraftig fiske.

 

Har du flere spørsmål rundt MSC-sertifisering kan du lese mer på MSC sine egne sider her: https://www.msc.org/no