• slider-image

    Enklere å velge klimasmart

    Vi vil gjøre det enklere å velge klimasmart mat. Derfor lanserer TORO nå klimamerket for mat.

En fersk Norstat-undersøkelse viser at to av tre nordmenn ønsker å bidra til å redusere klimaavtrykket sitt. Halvparten av de spurte svarer at de kan tenke seg å endre matvanene sine i mer klimavennlig retning, men kun under 10 prosent føler at de har god informasjon om hva som er klimavennlig mat. Det ønsker vi å gjøre noe med.

TORO litt grønnere

I mer enn 70 år har TORO hjulpet folk med matlagingen. Det har vi gjort  ved å gjøre det litt enklere å lage god mat og introdusere nye smaker og retter.  Derfor er det helt naturlig at vi nå også gjør det enklere å velge litt grønnere mat. Vi tror nemlig at selv om ingen kan gjøre alt, så kan alle gjøre litt. Fordi det er summen av tiltakene som er viktig. I tillegg skal vi selvsagt forbedre oss selv også. Les mer om hvordan vi jobber med bærekraft her.

Klimaendringene er en av våre tids største utfordringer. Å redusere klimautslippene er derfor noe av det viktigste vi gjør. I TORO jobber vi målrettet for å minimere vårt miljøavtrykk i alle ledd i verdikjeden. Det gjør vi blant annet ved å  redusere energi- og vannforbruket og ved å øke andelen fornybar energi. Gjennom å utnytte råvarene bedre og redusere matavfallet i  produksjonen er vi med på å bidra til at det kastes mindre mat.

Klodemerket skal gjøre det enkelt å velge klimasmart

Matproduksjon og det vi spiser utgjør om lag en fjerdedel av verdens klimapåvirkning. Skal vi nå FNs 1,5-graders mål for global oppvarming må utslippene fra mat halveres. Men hvordan skal vi klare det når  mange  ikke vet hvordan valgene  våre påvirker utslippene?

Vi i TORO synes  det bør  være like enkelt  å  forstå  hvordan  maten  vi  spiser  påvirker klimaet, som å  vite hvordan den påvirker helsa vår når vi leser næringsinnholdet på pakken.  Det er bakgrunnen for at vi har vi laget  et klimamerke for mat som skal gjøre det  enklere  å velge klimasmart  – ved at det viser hvilke produkter som har lavt klimaavtrykk. Alle kjenner til  nøkkelhullsmerkingen. Vårt nye merke kan minne om dette, men med den viktige forskjellen at det gjelder for kloden. Derfor har det fått navnet Klodemerket.

Det er det svenske  forsknings instituttet  RISE som har laget en klimaskala for oss. Den lar oss rangere produktene  våre ut ifra om de har høyt, middels, lavt, eller veldig lavt klimaavtrykk. Skalaen rangerer klimautslipp tilsvarende én middagsporsjon. Nivået «middels» tilsvarer dagens gjennomsnittsutslipp for en middag, mens nivået «lavt» tilsvarer det klimautslipp-nivået som kreves for å nå 1,5-gradersmålet. Alt som ligger under dette får klodemerket med «lavt» eller «veldig lavt» klimaavtrykk. Slik vil vi hjelpe alle som  velger TORO med å velge litt  klimasmartere, litt oftere.

RISE er et svensk forskningsinstitutt, og en av de ledende forskningsmiljøene i Europa innen temaer relatert til mat, bærekraft og matens miljøpåvirkning. Her kan du lese mer om RISE og deres arbeid.

Følg med på klimamerkingen!

Det tar litt tid å regne ut klimaavtrykk og trykke opp emballasje for en hel portefølje med over 150 produkter.  Vi har startet med  ​suppene og grytene våre og skal fortsette med alle de andre produktene. Det vil ta litt tid før de nye posene våre er ute i butikkene, så enn så lenge oppdaterer vi nettsidene  våre fortløpende. Vi håper du følger med, sier Sigrunn Marie Hultin von der Fehr, som merkevaresjef i TORO. Her er et bilde av den første suppen som får merket: ​

Hvilke klimaavtrykk de ulike produktene har per porsjon middag (med foreslått tilberedning) ut ifra Klimaskalaen, finner du  her.  Hver gang vi regner på et  nytt produkt  vil vi oppdatere informasjonen. Med klimapåvirkning mener vi utslipp av drivhusgasser, og  dette uttrykkes i  CO2-ekvivalenter (CO2e).

TOROs klimaskala

Vi ønsker å gjøre det lettere for alle å spise klimasmart. Derfor har vi i samarbeid med RISE utarbeidet en klimaskala som viser klimapåvirkningen til en  middagsporsjon av et TORO-måltid. Vi vil merke alle våre produkter som har et lavt klimaavtrykk per porsjon med et  eget symbol, slik at det skal være enkelt og raskt  å ta et godt klimavalg i butikken. Vi håper at dette vil gjøre det enklere å vite hvor stor klimapåvirkning maten man spiser har, sier Johanne Kjuus,  bærekraftsansvarlig i Orkla Foods Norge.​

Vi mener at initiativene våre er viktige bidrag for et bedre klima og håper at andre produsenter også har  lyst til å bruke dem!  Her kan du lese mer om TOROs Klimaskala,  Klimamerket  og hvordan vi har regnet på  produktene våre.