• slider-image

  Samfunnsaktøren TORO

  I TORO –porteføljen er det ingen produkter med palmeolje. Vi benytter oss kun råvarer og ingredienser som er basert på tradisjonelle produksjonsmetoder der planten eller dyret er utviklet og foredlet uten at moderne genteknologi er benyttet.

Palmeolje

I TORO –porteføljen er det ingen produkter med palmeolje

Vi har engasjert oss i problemstillinger knyttet til utvinning og bruk av palmeolje. Fremstilling av palmeolje har ført til negative miljøeffekter, i første rekke som følge av avskoging. Palmeoljens sammensetning gjør den spesielt egnet til å produsere mat med god holdbarhet og myke/faste konsistenser. Dette har bidratt til økt etterspørsel og dermed behov for større plantasejarealer. TORO ønsker å beskytte regnskogen og innførte i 2015 retningslinjer for avskogingsfrie leverandører. Vi opprettholder også vår gode dialog med miljøorganisasjoner, NHO og Klima- og miljødepartementet for å følge utviklingen, samt støtte arbeidet med utvikling av sertifiseringsordninger for bærekraftig produksjon av palmeolje.

Helse

I Norge har palmeolje og helse vært et tema, med spesielt fokus på hjerte- og karsykdom. Det er mange faktorer som må vurderes før det kan konkluderes rundt dette emnet. Mennesker skal spise noe fett og dette skal komme fra ulike kilder. Vi trenger både mettede og umettede varianter. Inntaket av mettet fett er i et tradisjonelt norsk kosthold relativt høyt og myndighetene anbefaler at vi minsker inntaket av mettede fettsyrer, til fordel for umettede fettsyrer. Vegetabilske oljer har i all hovedsak en høy andel av de umettede fettsyrene, men også disse er ulike:

Palme- og kokosolje har:

 • Omtrent like mye eller mer mettet fett sammenlignet med meierismør
 • Mer energi enn meierismør
 • En høy andel av en fettvariant som er ugunstig for kolesterolet (palmitinsyre)
 • Lengre holdbarhet før harskning

Raps-, solsikke- og olivenolje har:

 • En høy andel umettede fettsyrer
 • Lav andel mettede fettsyrer
 • Noe kortere holdbarhet før harskning

I vårt arbeid med å fjerne palmeolje fra alle våre produkter har vi hatt fokus på å velge vegetabilske planteoljer med en bedre ernæringsmessig sammensetning av fettsyrer. TORO – produktene er dermed blitt palmeoljefrie og sunnere. Vi slår et slag for folkehelsen!

Genmodifiserte organismer (GMO)

GMO – produkter har samme grunnleggende byggestener som annen mat. Forskjellen fra tradisjonell produksjon er at arvematerialet i GMO – råvarer er blitt endret ved hjelp av genteknologi. Det er knyttet usikkerhet til hvorvidt matvarer med GMO- ingredienser kan gi negativ helseeffekt. I Norge er det ikke lov å omsette GMO-matvarer uten godkjenning fra Mattilsynet.

TORO benytter kun råvarer og ingredienser som er basert på tradisjonelle produksjonsmetoder der planten eller dyret er utviklet og foredlet uten at moderne genteknologi er benyttet. TORO etterlever EUs og nasjonal lovgivning og myndighetenes krav på GMO – området, og tar alle nødvendige skritt for å sikre at ingen TORO – produkter krever GMO – merking.

Runa Spilling

Klinisk ernæringsfysiolog