Nøkkelhull

Nøkkelhullet er en frivillig og offentlig merkeordning som gjør det enklere og raskere å finne de sunnere matvarene innenfor en matvaregruppe. For å kunne sette merket på en matvare må produsenten kunne dokumenter at innholdet av salt, tilsatte sukkerarter, mettet fett/fett og fiber er innenfor satte grenser. I 2015 ble grensene for å kunne sette nøkkelhull på matvarer enda strengere.

Små utfordringer med merkingen

Nøkkelhullskriteriene er satt utfra ulike matvaregrupper og kravene mellom f.eks. en gryterett med kjøtt og en uten kjøtt er ulike. Enkelte matvarer har foreløpig ikke fått sin gruppe og kan derfor ikke merkes med nøkkelhullet, selv om det er et sunt produkt. Videre er det krav til energiinnhold i ulike retter. For supper er det krav om at de skal ha et minimumsinnhold av energi. Dette gjør at en del TORO supper har for lite energi til å kunne merkes med nøkkelhullet, til tross for at matvarene oppfyller kriterier for salt, sukker og fett. I forhold til frokostblandinger er det ikke skilt mellom «sunt» og «mindre sunt» fett. Demed kan matvarer med naturlig høyt innhold av «sunt» fett, lavt innhold av salt og sukker, samt høyt innhold av fiber ikke merkes med nøkkelhullet. Et eksempel på dette er TORO Bare Bra sine nye frokostprodukter, som har et litt for høyt innhold av ingredienser med naturlig innhold av sunt fett.

Nøkkelhullet er en fin veileder som i kombinasjon med sunn fornuft gjør det enklere å spise sunt!

Les mer om Nøkkelhullet ved å trykke her.

Runa Spilling

Klinisk ernæringsfysiolog