Søk

UTZ sikrer kakao dyrket på bærekraftig måte​

UTZ står for bærekraftig dyrking av bl.a. kaffe, kakao og te, og bedre muligheter for gårdbrukere og familiene deres. Samarbeidet mellom UTZ og TORO sikrer at kakaobønder har gode arbeidsvilkår og at produksjonen er bærekraftig.

UTZ er en merkeordning for rettferdig handel. For å bli UTZ-sertifisert, må produksjonen oppfylle krav til de sosiale forholdene, og til bærekraftig produksjon. 

Bedre muligheter for barn

TORO samarbeider med UTZ for å blant annet sikre at barn får gode oppvekstsvilkår. Det er dokumentert at UTZ gir barna i familiene som dyrker kakao bedremuligheter.  

På grunn av UTZ-programmet som de sertifiserte kakaobøndene deltar i, har bøndene høyere avlinger per hektar og lavere utgifter. Til sammengir det høyere inntekt, og disse inntektene brukes til å dekke utgifter for å sende barna på skole.  

Gir familiene råd til å sende barna på skole

Å få flere barn på skolen er et av de viktigste tiltakene for å redusere utfordringene med barnearbeid, og det er derfor veldig gledelig å se resultatene som viser at andelen barn som går på skole øker når bøndene sertifiseres. ​Små kakaogårder i Vest-Afrika står for nær 70 prosent av verdens kakaoproduksjon. Samtidig er det et stort problem at barn må brukes til å jobbe i produksjonen i stedet for å gå på skole. 

Sertifisering mer bærekraftig kakao

Kakao er en viktig råvare blant annet TORO sjokoladekake, vårebrowniesog i TORO Rett i koppen Sjokoladedrikk. Vi er glade for at samarbeidet med UTZ sikrer at kakaoen vi bruker erdyrket på en bærekraftig måte.  

Sertifisert kakao er det beste virkemidlet vi har for å vite at varen vi kjøper er ansvarlig dyrket. Målet vårt er at all kakao vi kjøper til vår sjokoladeproduksjon skal være bærekraftig produsert innen 2020. 

Fakta om TORO og kakao

Kakao er en viktig råvare i vår sjokoladeproduksjon i Norden og Baltikum.