CO2-ekvivalent, sa du?

Enkelt forklart er en CO2-ekvivalent den felles måleenheten man har for de ulike klimagassene som slippes ut i atmosfæren. Menneskeskapte CO2-utslipp bidrar mest til oppvarmingen. Derfor er CO2 ansett som den viktigste klimagassen å redusere utslippene av. Samtidig jobbes det også for å redusere utslippene av andre klimagasser som har oppvarmende effekt, som metan (som er den gassen kuene promper), lystgass og f-gasser. Alle disse klimagassene er omfattet av Parisavtalen.