• slider-image

    Vårt ansvar: Litt grønnere, litt sunnere

    Vi ønsker å utgjøre en forskjell og inspirere til en sunn og bærekraftig livsstil.

Vi ønsker å gjøre det enklere å velge klimasmart mat​

​I mer enn 70 år har vi i TORO hjulpet folk med matlagingen, gjennom å gjøre det litt enklere å lage god mat. Vi har i alle år introdusert nye retter og nye smaker. Nå ønsker vi å gjøre det litt enklere å gjøre klimasmarte valg når det kommer til mat. For vi ønsker ikke å bare lage mat som smaker godt, det  handler like mye om å lage mat som  gjør  godt – for mennesker, dyr og miljøet. Skal vi lykkes med omstillingen til bærekraftig produksjon og forbruk er vi  opptatt av å gjøre  bærekraftsarbeidet  til en integrert del av  TOROs  merkevare. Derfor mobiliserer vi nå  for å oppnå en reell positiv påvirkning. ​

Vi ønsker å utgjøre en forskjell og inspirere til en sunn og bærekraftig livsstil.  Her kan du lese mer om vårt bærekraftsarbeid og våre  mål  for  en mer  bærekraftig matproduksjon: ​

TORO Litt grønnere​

TORO Litt bedre​

TORO Litt sunnere​

TORO Litt grønnere: Et sterkt engasjement for miljøet

Vårt ansvar​

Klimaendringene er en av våre tids største utfordringer. Å jobbe for å redusere klimautslippene er derfor en av våre viktigste oppgaver. ​ Det er grunnen til at vi jobber aktivt for å minimere vårt miljøavtrykk i alle ledd i verdikjeden. Blant annet ved å  redusere energi- og vannforbruket og ved å øke andelen fornybar energi. Gjennom å utnytte råvarene bedre og redusere matavfallet i  produksjonen, er vi med på å bidra til at det kastes mindre mat.​

Vår ambisjon​

I Paris 2015 ble 195 land enige om å begrense den globale oppvarmingen til mellom 1,5 og 2 grader. Vi  har en ambisjon om å bidra ved å  ta vår andel av reduksjonen i klimagassutslipp. Vi har derfor satt oss som mål at vi bl.a. skal redusere våre klimautslipp med 60 prosent og vårt  energiforbruk med 30 prosent innen 2025. ​

Vi ønsker videre å ta ansvar for klimapåvirkningen i verdikjeden gjennom tiltak rettet mot produksjonen av råvarene vi bruker i produktene våre.  Målet er å redusere indirekte klimagassutslipp med rundt 30 prosent innen 2025.  ​

Å spise grønnere er også en god måte å redusere karbonutslipp på.

Vi har derfor satt oss som mål at: 

25 prosent av våre oppskrifter på nettstedet skal være vegetariske innen 2020​.

Vi skal tilby grønne serveringsforslag på alle våre middagsretter.

Vi skal doble salget av grønne måltider innen 2025.​

Hvordan sikre at vi når målene våre? ​

Grunnlaget for vårt klimaarbeid er at vi kontinuerlig skal jobbe for å redusere vårt klimaavtrykk gjennom hele verdikjeden fra jord til bord, og vi skal utfordre våre  leverandører og kunder til å gjøre det samme. Men det aller viktigste vi kan  gjøre i  klimaspørsmålet er å inspirere andre til å gjøre mer. Derfor lanserer vi nå  TOROs  Klimamerke for mat og en klimaskala, som skal gjøre det enklere å velge klimasmart mat. ​

Slik vil vi gjøre det​​​:

Vi kartlegger og følger opp i egen produksjon​

For å nå våre egne mål kartlegges utslippene i egen produksjon, og vi setter opp tiltaksplanen som sikrer fremdrift i arbeidet vårt. Når vi jobber med å redusere vårt CO2-avtrykk, har vi i første runde sett nærmere på de mulighetene vi har på vår egen TORO-fabrikk på Arna. Her produseres hovedparten av våre TORO-produkter, nærmere bestemt 500  millioner porsjoner med supper, sauser, gryteretter, kaker, rett-i-koppen og andre pulverprodukter årlig. Tiltak som gjennomføres her vil i stor grad  bidra til å redusere våre produkters klimaavtrykk. Også på fabrikken vår på Elverum, der vi lager våre ferske ferdigretter, ser vi på muligheten for å gå over til fornybar  energi. Vi setter opp egne tiltaksplaner på fabrikkene våre for å sikre oss at vi når målene innen 2025. Gjennom kjøp av opprinnelsesgarantier knyttet til Orklas  vannkraftverk, sørger vi også for at våre kontorer og fabrikker bruker fornybar elektrisitet. ​

Vi vil ta ansvar i verdikjeden vår​

TORO er en del av Orkla-konsernet, og Orklas klimamål mot 2025 ble i juli 2018 godkjent av den internasjonale organisasjonen Science  Based  Targets-initiative  (SBTi).  Orkla er det andre norske selskapet som har fått klimamålene sine godkjent av SBTi. Som en del av  dette jobber vi ikke kun med egne utslipp, men vi tar også ansvar for klimapåvirkningen i verdikjeden gjennom tiltak rettet mot produksjonen av råvarene vi bruker i  produktene våre. Målet er å redusere indirekte klimagassutslipp med rundt 30 prosent innen 2025.  Her kan du lese mer om Orklas klimaarbeid.

Vi regner på våre produkters klimaavtrykk ​

Vi vet at mange av våre produkter har et naturlig lavt klimaavtrykk fordi de er basert på tørkede råvarer. I tillegg inneholder hovedparten av produktene våre ikke-animalske råvarer.  Men for å få en forståelse av produktenes klimaavtrykk, og hvordan vi kan redusere dette ytterligere, har vi satt i gang et arbeid for å kartlegge våre produkters klimautslipp. Vi skal  analysere alle våre utslipp av klimagasser gjennom hele verdikjeden. Det vil si klimautslippene fra råvarene vi benytter, transporten til fabrikken, produksjonen på vår egen fabrikk og emballasjen.  Klimaberegningene for produktene våre er basert på RISE Kimadatabase for mat (versjon 1.5) og på data fra produsenter, og ellers på i Orkla anleggsspesifikke prosessdata og  bransjedata for transport.  Her kan du lese mer om TORO Klimaskala og våre produkters klimaavtrykk.​

Hvorfor klimaberegner vi?​


«En rekke undersøkelser viser at vi ønsker å spise mer klimavennlig.  Vi ønsker å redusere kjøttforbruket og kaste mindre mat. Gode  matvalg for klimaet er også ofte gode valg for helsen.

Vi i TORO  ønsker å gjøre enklere å velge litt grønnere og klimasmart mat. Ved  å kartlegge våre produkters klimautslipp ønsker vi å gjøre det  enklere å spise klimasmart. Samtidig er det mye læring i dette for vår  egen del. Vi får vite hvor i verdikjeden utslippene er størst, noe som  gir oss større muligheter for å gjøre noe med utslippene der det  virkelig gjelder.» ​

Johanne Kjuus, Bærekraftsansvarlig​

Vi reduserer utslipp i transporten av produktene våre

Vi kjøper råvarer fra nesten hele verden, men hovedparten av våre råvarer tørkes tett på der de dyrkes. Dermed unngår vi å frakte store mengder vann. Det gjør at våre  produkter stort sett har en naturlig klimafordel. I tillegg har vi et kontinuerlig fokus på å forbedre effektiviteten i vår frakt, og dermed reduseres utslippene. For å sikre at vi har så  fulle laster som mulig samarbeider vi både med våre leverandører og kunder. ​

TORO tomatsuppe gir 80 % lavere klimabelastning​ 

​Gjennom en livsløpsanalyse av TORO Tomatsuppe sammenlignet vi  miljøbelastningen ved produktet med det å lage tomatsuppe med  bruk av hermetiske tomater. Analysen viser at tomatsuppen fra  TORO gir rundt 80 prosent lavere  klimabelastning.*  Med 6 millioner solgte  suppeposer tilsvarer det en årlig reduksjon i CO2-utslipp på rundt  600 tonn.​ ​Resultatet kan virke overraskende, men logikken er klar:  Hovedårsaken til at TORO tomatsuppe gir betydelig lavere  klimabelastning enn en tilsvarende hjemmelaget variant, er knyttet  til transport av ingredienser. Tomatene i TORO-suppen tørkes tett på  der de dyrkes, og dermed unngår man å frakte store mengder vann.​

*Livsløpsanalysen ble gjennomført i samarbeid med det  svenske  forskningsinstituttet  RISE​.

Eksempel: Mindre klimaavtrykk med transportoptimering​

​​Vi har et kontinuerlig fokus på å forbedre effektiviteten i transporten  av våre produkter. I 2018 satt vi derfor i gang et prosjekt for å få  enda flere forbrukerpakninger i distribusjonsforpakningene til TORO.  Det resulterer i at vi eksempelvis ved relanseringer av våre supper høst 2019 reduserer transporten fra TORO-fabrikken og frem til grossist  med  hele  14 prosent, samtidig som vi sparer 7,5 tonn papp hvert år. ​

Visste du at… 

Tørking av råvarer har mange fordeler? Ved å fjerne vannet reduserer vi volumet på produktene,  slik at vi trenger mindre emballasje og kan transportere  maten mer effektivt. Hvorfor ta med seg vann og mye  ekstra vekt når vi like gjerne kan tilsette vannet hjemme og  spare miljøet for unødvendige klimautslipp?​

Med matsvinn i fokus

I TORO er vi stolte av den maten vi lager, og vi ønsker at råvarene vi bruker ikke skal gå til spille – verken på fabrikk, i butikk eller hos forbruker.  Vi støtter  Matvett, som er mat- og  serveringsbransjens eget selskap som jobber for å forebygge og redusere matsvinn, og vi rapporterer årlig på vårt matsvinn til Østfoldforskning. Som en del av Orkla Foods Norge  skal vi bidra til at vi  innen 2025 når målet om å halvere vårt eget matsvinn. Med en halvering av matsvinnet sparer vi miljøet, samtidig som vi unngår at gode produkter blir kastet.   ​

Men hovedparten av all mat som kastes, kastes verken på fabrikk eller i butikk, men hjemme hos folk. Heldigvis har hovedparten av våre produkter lang holdbarhet, noe som bidrar  til å redusere svinn. Og produktene beholder mye av kvaliteten langt etter at holdbarhetsdatoen også er godt ut. Ved relansering av våre supper, gryter og sauser i løpet av 2019 og 2020 vil  vi derfor begynne å merke produktene våre med bransjens standard for supplerende holdbarhetsmerking; Best før, ofte god etter.​

Visste du at….

Tørket mat er merket med «best før» og betyr at matvaren smaker best før datoen som står på produktet. Det vil ikke si at mat er «farlig» å spise i etterkant, kun at smaken kan være endret. Dette betyr at du trygt kan spise tørkede matvarer som er gått ut på dato, bare vær oppmerksom på at smaken kan være noe tammere.

«Heads up» ​

Vi liker ikke at mat kastes, og vi ønsker å bidra til overgangen til en sirkulær økonomi. Vi er derfor med i forskningsprosjektet «Heads up», der vi tester  muligheten for å bruke superprotein fra torskehoder (som egentlig regnes  som avfall) i vår produksjon på TORO-fabrikken på Arna. ​

TORO Litt bedre: På vei mot bærekraftig produksjon

Vårt ansvar​

Befolkningsvekst og stadig mer merkbare klimaendringer gjør at presset på naturressursene våre øker. Samtidig ser vi at produksjonen av råvarer som palmeolje, kakao  og andre jordbruksprodukter kan føre til store sosiale og miljømessige utfordringer. Vi i TORO er opptatt av at råvarene vi bruker i produktene våre, er produsert med  omtanke for mennesker, miljø og dyr. ​

Vår ambisjon ​

Vi har satt oss som mål at våre hovedingredienser i TORO-produktene og vår emballasje skal være bærekraftig produsert innen 2025.

Det innebærer blant annet at vi  målsetter oss at:

All kakao vi kjøper til vår sjokoladeproduksjon skal være UTZ-sertifisert.

Alle viktige jordbruksprodukter og emballasje vi bruker skal være bærekraftig produsert – uten å føre til avskoging innen 2020​.

Alle viktige animalske råmaterialer og produkter skal være fra bærekraftige kilder innen 2025.​

All vår emballasje skal være resirkulerbar innen 2025.​

Hvordan sikre at vi når målene våre? ​

For å sikre at råvarene vi bruker i produktene våre er produsert med omtanke for mennesker, miljø og  dyr samarbeider vi nært med våre leverandører og har høye forventninger til produktsikkerhet,  kvalitet, og samfunns- og miljøansvar. Vi har engasjert oss i arbeidet med å verne om regnskogen og har tatt et tydelig standpunkt i debatten om palmeolje. Vi har også tro på at merkeordninger er et godt verktøy for å sikre arbeidstakerrettigheter og minimere negativ miljøpåvirkning. ​

​Slik vil vi gjøre det​

TORO – helt uten palmeolje​

Vi har lenge engasjert oss i problemstillinger knyttet til utvinning og bruk av palmeolje. Hos oss i TORO  finner du nå derfor ingen produkter med palmeolje. ​

Som en del av Orkla, ønsker TORO å bidra til å beskytte regnskogen og Orkla innførte retningslinjer for avskogingsfrie leverandører i 2015.  Gjennom Orkla har vi god dialog med miljøorganisasjoner, NHO og Klima- og  miljødepartementet for å følge utviklingen, samt at vi støtte arbeidet med utvikling av sertifiseringsordninger for bærekraftig produksjon av palmeolje.​

Engasjert for å hindre avskoging​

Vi har som mål at alle viktige jordbruksprodukter og emballasje konsernet bruker skal være  bærekraftig produsert – uten å føre til avskoging – innen 2020. Vår policy for null avskoging inneholder  spesifikke krav til produksjonen av råvarer. Dette omfatter blant annet ingen hogging av regnskog,  ingen nydyrking av torvmark, ikke bruk av brann som metode for å rydde jord og respekt for urfolks og  lokalsamfunns rettigheter og interesser. I vurderingen av hvilken skog som skal bevares, må man ta hensyn til både biologisk mangfold og karbonbinding.​

Våre policyer og retningslinjer​

Som støtte til vårt arbeid med bærekraftige verdikjeder har vi følgende policyer og retningslinjer: ​

Policy for dyrevelferd

Policy for null avskoging

Policy for marine produkter

Etiske retningslinjer for leverandører

Samarbeider for bærekraftig jordbruk​

Som en del av Orkla, er vi medlem av samarbeidsinitiativet SAI Platform, der produsenter av mat og drikke samarbeider om en felles standard for bærekraftig jordbruk. Vi vil ta i bruk SAIs verktøy i Orklas arbeid og engasjere oss i noen av samarbeidsprosjektene som skjer i regi av organisasjonen. Gjennom kontraktsdyrking og nært samarbeid med bondegårder i våre lokale markeder, påvirker vi bruken av sprøytemidler og sikrer at råvarene produseres i henhold til våre krav til trygg mat, dyrevelferd og miljø.​

100% Bærekraftige tomater i TORO Tomatsuppe​

Den spanske tomatprodusenten  Transa har levert tomatpulver til TORO i over 50 år. Transa var en av de første i Spania som satte bærekraft på agendaen og den første til å starte med  dråpebevanning. Basert på sitt helhetlige bærekraftsarbeid har  Transa  oppnådd gullnivå i  SAI, og de er også aktive i investorinitiativet CDP, – det ledende systemet for klima- og  miljørapportering internasjonalt.

Sertifiserer for å redusere barnearbeid​

Kakao er en viktig råvare i TORO sjokoladekake, vår  brownies  og i TORO Rett i koppen Sjokoladedrikk.  Vi samarbeider derfor med UTZ  Certified  for å sikre at kakaoen vi bruker er  dyrket på en bærekraftig måte. Små kakaogårder i Vest-Afrika står for nær 70 prosent av verdens kakaoproduksjon. Det er dokumentert at UTZ gir barna i familiene som dyrker kakao bedre muligheter. På grunn av UTZ-programmet som de sertifiserte kakaobøndene deltar i, har bøndene som leverer kakao til UTZ høyere avlinger per hektar og lavere utgifter. Til sammen  gir det høyere inntekt, og disse inntektene brukes til å dekke utgifter for å sende barna på skole. Å få flere barn på skolen er et av de viktigste tiltakene for å redusere utfordringene  med barnearbeid, og det er derfor veldig gledelig å se resultatene som vises at andelen barn som går på skole øker når bøndene sertifiseres. ​

Økt fokus på dyrevelferd​

I TORO ønsker vi å gjøre en forskjell ved å sørge for dyrenes velferd i verdikjeden vår. I løpet av 2018 utviklet Orkla, som vi er en del av, en dyrevernspolicy som omfatter dyrenes velferd før, under og etter dyrenes produktive liv. Våre metoder for overvåking og forbedring av dyrenes velferdsstandarder i hele vår globale verdikjede, baserer seg på Verdens helseorganisasjons fem friheter: Frihet fra sult og tørst, frihet fra ubehag, frihet fra smerte, skade eller sykdom, frihet til å uttrykke normal oppførsel og frihet fra frykt og (kronisk)  nød. Formålet med dyrevernspolicyen er å øke bevisstheten om dyrevelferd samt å guide våre leverandører og bidra til mer ansvarlig forretningspraksis. Målet vårt er å kjøpe alle  viktige animalske råmaterialer og produkter fra bærekraftige kilder innen 2020.​

Egg fra frittgående høner​

I 2018 besluttet vi å gå over til kun å bruke egg fra frittgående høner. Det betyr at alle våre supper,  sauser og  bakeprodukter  vil være produsert med egg fra burfrie høns ved inngangen av 2020.  Med overgangen til egg fra frittgående høner vil vi også   nå  hovedsakelig  bruke  norskproduserte  egg,  noe  vi  selvfølgelig
syns  er  veldig  bra. For vi  heier  på  et  
bærekraftig norsk  landbruk.  

Resirkulerbar emballasje ​

Orkla, som vi er en del av, har satt ambisiøse mål hva gjelder emballasjen; All emballasje skal være 100 prosent resirkulerbar innen 2025. Så hva med TORO? Vel, mesteparten av vår  emballasje er i dag resirkulerbar. Men posene vi bruker til TORO-sauser, -supper og -gryter går i all hovedsak til energigjenvinning. Det skyldes at posen har en  materialoppbygging med flere lag, deriblant aluminium, som gir en svært god beskyttelse av produktene våre. Den holder blant annet lys og luft vekk fra produktet, noe som  sikrer at maten smaker godt og ikke blir harsk over tid. Matsvinn har et større klimaavtrykk enn emballasjen i seg selv, så derfor er det viktig for oss at de endringene vi gjør  ikke går utover matens kvalitet og holdbarhet. ​​

Vi jobber så fort og godt vi kan med å finne fullverdige alternative løsninger til denne flerlags-emballasjen, slik at også disse posene skal bli mulig å  materialgjenvinne. Dette er et arbeid som tar  tid fordi det krever at vi tester helt til utgått holdbarhet (som er to år). I dag finnes det ingen gode emballasjeløsninger for våre supper, gryter og sauser som både bevarer  matens kvalitet over lang tid, og som kan resirkuleres. Men vi håper og anstrenger oss for at det vil endre seg innen 2025. Vi jobber sammen med våre leverandører, i bransjenettverk og sammen  med forskningsmiljøer for å finne nye og gode materialer. Vi vet at kundene våre forventer at suppene, sausene og grytene smaker godt og holder seg lenge, så derfor vil vi  ikke bytte emballasje før vi har funnet en som er like god. Vi er selvfølgelig også medlem i Grønn Punkt Norge, og tar med det  ansvar for alle emballasjetyper gjennom  retursystemer godkjent av Miljødirektoratet. ​

TORO Litt sunnere: Sunn mat som smaker godt

Vårt ansvar

Vi er opptatt av å bidra til et godt kosthold. Derfor står utvikling av sunnere matvarer høyt på agendaen i TORO. Vår filosofi er at sunn mat må  smake godt.  Og med god mat skal vi gjøre det enklere å spise det som er bra for helsa. Og selvfølgelig forholder vi i TORO oss til de nasjonale  kostholdsanbefalingene. ​

“Visste du at valgene vi gjør for kostholdet vårt også kan bety mye for en sunnere jordklode? Når vi velger grønnere i hverdagskostholdet gjør vi godt både for vår egen helse og for kloden – godt for deg, godt for kloden.”

Linn-Anne, Bjelland-Brunborg, Leder Ernæring og sunnhet

Vår ambisjon​

Vi ønsker å inspirere til en sunnere livsstil. Å spise mer vegetarisk er et enkelt grep som både er bra for helsa og som er en god måte å redusere  karbonutslipp på.

Vi har derfor satt oss som mål at​:

25 prosent av våre oppskrifter på nettstedet skal være vegetariske innen 2020​.

Vi skal tilby grønne serveringsforslag på alle våre middagsretter​.

Vi skal doble salget av grønne måltider innen 2025​.

Helsedirektoratets rapport fra 2018 om det norske kostholdet viser at vi jevnt over spiser sunnere, men at vi fortsatt spiser mer rødt kjøtt og bearbeidede produkter av rødt kjøtt enn anbefalte 500 gram i uken.  Å følge Helsedirektoratets kostholdsråd har mange fordeler. Spiser du sunt og er fysisk aktiv i hverdagen, reduserer du risikoen for blant annet hjerte- og karsykdommer, type 2-diabetes, høyt blodtrykk, flere former for kreft, beinskjørhet, tannråte, overvekt og fedme. Og det du spiser er ikke bare viktig for din egen helse, men også for miljøet. Produksjon og forbruk av mat står for en stor andel av Norges klimagassutslipp. Redusert matsvinn og et mer plantebasert kosthold vil bidra til redusert miljøbelastning. Les mer her.

Vi har smakt, analysert og gjennomgått alle TORO-matvarene våre, og vi har gradvis plukket bort unødig salt og sukker. Dette har resultert i at mange tonn salt og sukker er fjernet. Siden salt er en viktig smaksgiver i maten er det essensielt at vi sikrer den gode smaken når vi reduserer innholdet. Dette har kokkene våre hele tiden fokus på når vi med god smak nå skal gjøre Norge sunnere. Vi vet at små endringer i salt, sukker og fettinnholdet i de produktene som spises og drikkes hver dag, gir viktige forbedringer i folkehelsen.

Vi har derfor  satt oss som ambisjon om:

90 prosent av  produktene våre skal ha mindre salt enn gjennomsnittet i kategorien innen 2020.​

75 prosent  av  produktene våre ikke skal ha mer sukker enn gjennomsnittet i kategorien innen 2020.​

15 prosent  mindre  salt og sukker innen 2025.​

Hvordan sikre at vi når målene våre?​

Vårt grunnlag for å bidra og inspirere til en sunnere livsstil handler både om at våre produktutviklere må ha sunnhet som en del av sitt «top of mind» når de utvikler nye produkter, samtidig som vi må engasjere og utfordre våre kokker til å lage inspirerende og smakfulle grønnere oppskrifter.  ​

Slik vil vi gjøre det

​Kartlegging av salt, sukker og mettet fett​

For å vite hvor mye salt, sukker og fett vi har i våre TORO-produkter, rapporteres  dette i et eget system som følges kontinuerlig. Det gjør det mulig for oss å iverksette  reduserende tiltak i porteføljen vår, der det virkelig monner.

Partnerskap for å redusere salt​

​Som en del av Orkla Foods Norge, har TORO forpliktet seg til  Saltpartnerskapet, en avtale mellom helsemyndigheter og matbransjen  som innebærer konkrete mål om et redusert inntak av salt.  Saltpartnerskapet er en del av Intensjonsavtalen om tilrettelegging for et sunnere kosthold. ​

Inspirere til et mer plantebasert kosthold

TORO ønsker å gjøre det enklere for forbrukere å finne veganske og vegetariske  oppskrifter for de som ønsker å spise litt grønnere, alltid, ofte eller bare en gang i blant. Høsten 2016 igangsatte vi derfor et arbeid med å kartlegge alle råvarer i alle matvarene våre. Dette har resultert i at vi merker vegetariske og veganske produkter i produktkatalogen vår på nett. Informasjonen gjør det enkelt for alle TORO–fans som ønsker å spise plantebasert (og selvsagt alle andre også).

I tillegg har vi utfordret kokkene våre til å lage smaksfulle vegetaroppskrifter på kjøkkenet vårt. Du finner dem her. Vi fortsetter å jobbe med å bli enda bedre og servere enda flere vegetaroppskrifter på nettsidene våre. Ved relansering av våre supper og gryter vil vi i løpet av 2019 og 2020 også komme med inspirerende vegetartips og grønnere tips på produktene våre i butikken, så det skal bli enda enklere å velge mer grønnsaker og god smak på en enkel måte i hverdagen!