Litt bedre

TORO skal være bærekraftig. Vi skal sikre at alle ingredienser brukt i våre produkter skal være produsert på en bærekraftig måte. Vi skal også sikre miljøet vi påvirker i tiden fremover.

Vi har høye klimaambisjoner – TOROs bærekraftsmål

Lista ligger høyt for bærekraftsmålene våre. Det må de gjøre. For TORO er det essensielt at jorda skal vare for generasjonene som kommer etter oss. Derfor jobber vi for et bærekraftig jordbruk og skogbruk.

Les mer